Header - Images
O Společnosti
Dot - ImageČeský Domov je síť 48 lokálních časopisů a novin po celé ČR a jejich číslo se stále zvyšuje Dot - Imagetituly mají celkový náklad 2 138 650 výtisků na každé vydání
Dot - Imagevýtisky jsou distribuovány zdarma do poštovních schránek domácností Dot - Imagečtenost dosahuje téměř 3 miliony čtenářů
Dot - Imagedistribuci doplňujeme stojánky s našimi tituly na veřejně přístupných místech (divadla, kina, nemocnice, poliklinika, fitcentra, obchodní centra apod.) Dot - Imagezaměřujeme se na aktivní čtenáře, čemuž odpovídá atraktivní layout a obsah
Dot - Imagepřinášíme čistě lokální informace, které mají pro občany praktický význam (přistavení kontejnerů, adresáře, otevírací doby apod.) Dot - Imagezveřejňujeme kulturní a sportovní servis (místní kina a divadla, místní sportovní kluby)
Dot - Imageklademe důraz na interaktivitu se čtenáři (čtenářské soutěže, tajenky, kvízy) Dot - Imageumožňuje flexibilitu při vytváření inzertních kampaní („kampaně šité na míru“)
Mapa pokrytí periodiky sítě Český Domov